Gastgezin worden

Help jij een assistentiehond mee opleiden?

Waarom gastgezin worden?

Het gastgezin vormt de eerste sterke basis van onze toekomstige assistentiehonden. Zij nemen de hond zo’n twee jaar in huis en bereiden hem voor op zijn belangrijke taken bij zijn latere baasje. 

Je ziet graag honden en je wil je inzetten voor het goede doel…
Je gunt mensen met een zorgvraag een kwispelende vriend en helper aan hun zijde…
Je wil je actief inzetten en een meerwaarde creëren…
Je bent leergierig en duikt graag in nieuwe uitdagingen…
Je bent sociaal en kijkt uit naar nieuwe ontmoetingen…

… dan is Hachiko voor jou een fijne plek om je te engageren.

Wie kan gastgezin worden?

Van student tot jonggepensioneerde, van kroostrijk gezin tot enthousiaste single, van huisvader tot thuiswerkende professional. Onze gastgezinnen vormen een bonte, gevarieerde groep. 
Gastgezin van een assistentiehond in spe worden is een mooi en intens engagement: 
  • Flexibel? Je bent voldoende thuis aanwezig en je bent overdag beschikbaar (de planning van de trainingen gebeuren in overleg met de gastgezinnen uit dezelfde groep)
  • Eigen hond(en)? Dat kan, mits ouder dan 1,5 jaar en zonder gedragsproblemen.
  • Huis en tuin? De hond groeit binnenshuis (in de leefruimte) op met idealiter een afgebakende tuin of minstens een graspleintje in de nabijheid.
  • Eigen vervoer? Je kan je met de wagen verplaatsen in functie van opleidingen en andere (medische) afspraken.
  • Fit? Je hebt voldoende kracht en energie om een jonge pup op te leiden.

Vink je alle vakjes af? Mail dan naar gastgezin@hachiko.org en ontvang onze infobundel en kandidaatformulier. Wie weet leid jij binnenkort een toekomstige assistentiehond op!

En de kosten?

Gastgezin zijn voor een puppy in opleiding brengt geen grote kosten met zich mee. Hachiko voorziet voeding en een starterspakket voor de pup (voedingston, enkele speeltjes, kauwmateriaal, hals- en leiband, bench). Ook de dierenartskosten worden door Hachiko vergoed. Zelf voorzie je doorheen het volledige traject wel een eigen kussen of (slaap)mand, kauwbotten, speelgoed en snacks. Ook alle vervoerskosten zijn voor jouw eigen rekening.

Van pup tot assistentiehond: hoe loopt dat?

Het traject van jonge pup tot stoere assistentiehond verloopt in verschillende fases. 

Hachiko werkt samen met kwalitatieve kwekers die zich met de beste zorgen inzetten voor de pups. Aan de hand van een puppytestje gaan we na hoe de pups van het nestje reageren in een nieuwe omgeving, op een onbekend persoon, op bepaalde prikkels en hoe snel ze hiervan herstellen, … Zo bepalen we de op dat moment meest geschikte pup(s) van het nestje.


Wanneer de pup uiteindelijk 8 weken oud is, neemt een warm gastgezin met een groot hart voor honden hem in huis. 

Fase 1: gastgezin van een assistentiehond in opleiding

Op 8 weken start de puppy in het gastgezin. De eerste fase duurt zo’n anderhalf tot twee jaar, waarbij het gastgezin instaat voor de basissocialisatie en -vaardigheden van de pup. De hond verblijft in deze fase fulltime bij het gastgezin met opvolging door onze trainers en tweewekelijkse trainingssessies. De sessies zijn steeds in groep van zo’n 2 tot 4 pups, op het Hachiko-centrum of op verplaatsing in de buurt van Merelbeke. In de beginfase zal een trainer ook aan huis komen om de pup periodiek op te volgen en te coachen.

Fase 2: eindopleiding

Na de gastgezinperiode komt de hond binnen in het centrum voor de eindopleiding. Deze fase duurt ongeveer 6 maanden. De hond komt dan wisselende weken – volgens een individuele planning – op het Hachiko-centrum op ‘kot’ van maandag tot vrijdag. De vaardigheden van de hond worden verder uitgebouwd: reeds aangeleerde commando’s worden verder verfijnd en ook nieuwe zaken worden aangeleerd. Tijdens het weekend gaat de hond steeds terug naar het gastgezin of op verzoek naar een opvanggezin in de buurt. Op het einde van deze fase worden de honden geëvalueerd volgens hun talenten en vaardigheden, zo kunnen we hen toewijzen aan een plek waar ze kwispelend hun taak kunnen volbrengen.

Fase 3: afstuderen en matching

De eindopleiding eindigt met een stageperiode waarin de hond en zijn toekomstige baasje elkaar ontmoeten en leren samenwerken met elkaar. Deze matching is het sleutelmoment van de stage. Na het afstuderen en de plaatsing worden honden en baasjes levenslang opgevolgd en gecoacht.

Onze assistentiehonden

Hachiko werkt voornamelijk met labradors, golden retrievers en recent ook goldendoodles. Deze zijn om verschillende redenen geschikt als assistentiehond: ze hebben een gemoedelijk karakter, doen graag dingen voor hun baasje, hebben een goede grootte om vb. een lichtschakelaar te bedienen, … Ook sociaal worden ze gemakkelijk aanvaard. Dit maakt het gemakkelijker om ze mee te nemen op restaurant, de winkel of andere openbare plek.

Getuigenissen

RainbowsStudio_Hachiko-15

Gastgezin Kaat & baasje Christel

“Het is heerlijk om te zien wat je kan bereiken met je hond met een hoop liefde en geduld: je creëert een uiterst hechte band, je vormt als het ware een symbiose.” 

Hachiko-assistentiehonden

Leen & Patrick met Zarai

“Onze dagen worden sinds haar komst gevuld met een vrolijke kwispelstaart, een uitdagende speelvogel en liergierige huisgenoot. Wat een plezier!”

Hachiko-assistentiehonden

Kim & Antoon met Ygor

“We begrepen iets heel essentieels: het verdriet bij het doorgeven van je hond betekent dat je je job als gastgezin goed hebt gedaan.”

 

Kwispelend overtuigd?

Ben je al overtuigd om je in te zetten als gastgezin van een assistentiehond in opleiding? Of wil je toch graag nog wat meer informatie ontvangen?
Mail naar gastgezin@hachiko.org en ontvang onze uitgebreide informatiebundel samen met het kandidaatformulier.