Onze honden

Voor personen met een motorische beperking

Een hulphond assisteert een persoon met een motorische beperking. Ze maken dagdagelijkse handelingen mogelijk en makkelijker. Bij jongeren plaatsen we onze duohonden, hier is de aanwezigheid van een sturende ouder essentieel en een bijkomende garantie op veiligheid.

Hulphonden rapen voorwerpen op, openen en sluiten deuren en lades, brengen medicatie, assisteren bij het aan- en uitkleden, laden de wasmachine uit, helpen bij de boodschappen, …

Ook qua emotionele steun zijn ze van onschatbare waarde.

Hulphonden en duohonden zijn geattesteerd en hebben recht op toegang. Je kan ze herkennen aan hun blauwe jasje.

Ik wens meer informatie
GETUIGENISSEN

Johan & Wouter
Hulphond

Johan en zijn hulphond Wouter vormen sinds 2021 een onafscheidelijk duo.

 

Inés&Weymar-assistentiehond-Hachiko

Inés & Weymar
Duohond

Weymar is de kwispelende hulp van Inés. Hij is haar beste vriend, steun en toeverlaat. 

 

Koenraad&Eyleen-assistentiehond-Hachiko

Koenraad & Eyleen
Hulphond

Al bijna 10 jaar is Eyleen de trouwe kwispelende heldin naast de zijde van Koenraad.

 

Voor personen met epilepsie

Een meldhond stelt een persoon met epilepsie gerust, zeker buitenshuis. Seizure reponse dogs bieden hulp na een aanval door een alarmknop in de drukken, de persoon wakker te maken of de telefoon of medicatie aan te reiken.

Seizure alert dogs voelen van nature een aanval aankomen. Zo kunnen ze het baasje tijdig verwittigen en ernstige letsels door de val vermijden. Het voelen aankomen van een aanval kan niet worden aangeleerd maar is een talent dat zich verder ontwikkelt via training.

De opleiding van een meldhond is sterk afhankelijk van de aanvrager en vereist een individuele aanpak.

Meldhonden zijn geattesteerd en hebben recht op toegang. Je kan ze herkennen aan hun blauwe jasje.

 
Ik wens meer informatie
GETUIGENIS

Ramona & Yosca
Meldhond

Yosca biedt een steun en veilige houvast voor Ramona, zeker tijdens activiteiten buitenshuis.

Voor instellingen

Een instellingshond is een waardevolle hulp voor het sociaal, cognitief, emotioneel en fysiek functioneren van bewoners. 

We plaatsen onze honden in woonzorgcentra, psychiatrische klinieken en andere instellingen.  Ze motiveren de bewoners om zowel mentaal als fysiek actief te zijn en te blijven. Dat kan door onze honden in te zetten tijdens kinesitherapie, ergotherapie, wandelingen, oefeningen, knuffelen,… Ze bieden steun, troost en ontspanning. 

Instellingshonden zijn niet geattesteerd en hebben dus geen recht op toegang.

We plaatsen jaarlijks een beperkt aantal instellingshonden, momenteel hebben wij hiervoor reeds een lange wachtlijst. Daarom zullen geen nieuwe kandidaturen meer genoteerd en op de wachtlijst geplaatst worden de komende periode. We herevalueren jaarlijks, hou dus steeds onze website in de gaten. We danken jullie voor jullie begrip.

Ik wens meer informatie
GETUIGENIS

Zilas
Instellingshond in Karel Picqué

Zilas gaat dagelijks mee naar het woonzorgcentrum waar zijn baasje werkt. Hij biedt troost en motiveert de bewoners om actief te blijven. Wandel een dag mee in de pootsporen van Zilas.

Voor kinderen met autisme

Binnen de Hachiko werking loopt reeds enkele tijd een project omtrent de opleiding van autismehonden voor kinderen. Een autismehond is een assistentiehond die personen met ASS ondersteunt in zijn/haar mobiliteit, zelfredzaamheid en vitaliteit. Gezien de breedte van het autismespectrum kunnen de taken van een autismehond uiteenlopend zijn.

Onze autismehonden zijn in eerste instantie gericht op de ondersteuning van kinderen (3 > 13 jaar) in hun ontwikkeling naar een zelfstandig leven. Dit gebeurt vanuit een nauwe betrokkenheid van de ouder(s). Praktisch houdt dit in dat de hond werkt voor en met het kind, maar dat dit altijd onder verantwoordelijkheid en ook toezicht van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers gebeurt. Recht op toegang (dit betekent dat de hond toegang heeft tot alle publiek openbare ruimtes) geldt daarom ook enkel wanneer de verantwoordelijke ouder van het kind en het kind beiden aanwezig zijn. Concreet houdt dit in dat de hond niet mee kan naar school, maar wel op alle andere momenten en gelegenheden (waar de verantwoordelijke ouder aanwezig is).

Ook omwille van het feit dat we voor onze andere types honden nog steeds wachtlijsten hebben, zetten we in dit project trage stappen. Heb je als ouder interesse in een autismehond voor je kind, dan vragen we je het traject met Hachiko op te starten via een deelname aan onze PAWS workshop (zie hieronder). Na je deelname aan de PAWS zal je de mogelijkheid krijgen alsnog je eventuele kandidatuur te stellen voor een professioneel opgeleide autismehond. 


PAWS workshop voor ouders van kinderen met autisme, 2023

Overweeg je een hond in functie van je kind met autisme, dan bevelen we je aan je in te schrijven voor onze PAWS workshops. (Parents Autism Workshop & Support).

In deze sessies bieden we een referentiekader om de juiste stappen te zetten: is een hond een relevante keuze voor ons gezin, welk type hond, wat kunnen we van de hond verwachten en hoe pakken we dit aan, , …? Veel gezinnen kunnen namelijk baat hebben bij een goed getrainde gezinshond zonder een volledig opgeleide assistentiehond voor autisme nodig te hebben.

Alle informatie en het formulier in functie van de inschrijvingen vind je hier.

Assistentiehond welkom

Hachiko is een door de overheid erkende non-profitorganisatie en is als assistentiehondenschool lid van verschillende overkoepelende organisaties. Hachiko heeft officiële toelating om haar opgeleide viervoeters het certificaat van geattesteerde assistentiehond mee te geven voor hulphonden, duohonden, meldhonden en autismehonden. Hierdoor genieten zij in Vlaanderen van recht op toegang. Deze wetgeving stelt dat geattesteerde assistentiehonden, opgeleid door een gemachtigde school, niet geweigerd mogen worden op voor publiek toegankelijke plaatsen zoals restaurants en winkels. 

Meer weten, klik hier.

Wist je dat?

Er nog vele andere types assistentiehonden bestaan, zoals blindengeleidehonden en hoorhonden? Hachiko leidt enkel de bovengenoemde honden op. Meer info over types assistentiehonden en de assistentiehondenscholen in Vlaanderen en België vind je op de website van Celma en BADF.

We doorheen het volledige opleidingstraject bovenal rekening houden met de mogelijkheden en talenten van iedere hond? Onze diversifiëring geeft ons de kans iedere hond vanuit zijn mogelijkheden optimaal toe te wijzen en in te zetten zodat hij kwispelend zijn taak kan vervullen. Van hulphond tot instellingshond.

Dat Hachiko de pionier is omtrent hulphonden in België en al meer dan 25 jaar actief is? Wij ontvangen hiervoor geen structurele subsidies en zijn afhankelijk van de steun van velen.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, word lid van de Hachiko Club en ontvang ons magazine