Duohond

K2 M E1405 006 Isos Duohond 3 Fotoreeks Yenthe En René Met Copyright

Voor wie?

Duohonden zijn bestemd voor personen met een motorische beperking die (nog) niet de volledige verantwoordelijkheid over een hulphond op zich kunnen nemen, bijvoorbeeld jongere kinderen. In dit geval wordt een tweede persoon betrokken. Meestal gaat het om een ouder die ook wordt opgeleid en hoofdverantwoordelijke is over de hond. Deze gedeelde verantwoordelijkheid is een bijkomende garantie op veiligheid.

Recht op toegang (dit betekent dat de hond nergens mag geweigerd worden) geldt dan wel enkel als de verantwoordelijke bij het kind is. Concreet houdt dit in dat de hond niet mee kan naar school, maar wel op alle andere momenten kan werken voor het kind.

Wij blijven de werkende duohonden altijd opvolgen, dus er kan op een bepaald moment, als het kind of de jongere ouder wordt, bekeken worden of hij/zij kan doorgroeien naar een hulphond. Dit kan eventueel met dezelfde hond, die als duohond werkte.

Wat?

Duohonden assisteren kinderen en jongeren met een motorische beperking. De taken die een duohond uitvoert lopen in dezelfde lijn als die van een hulphond. 

Enerzijds volbrengt een duohond praktische opdrachten die voor het baasje niet evident of zelfs onmogelijk zijn geworden, om op die manier de zelfstandigheid van het baasje te vergroten. 

Anderzijds opent een duohond een nieuwe wereld voor het baasje. Voor zichzelf en de omgeving staat de beperking niet meer centraal, maar de persoon die erachter schuilt met zijn trouwe vriend.