Hoe verloopt de aanvraag voor een assistentiehond?

De aanvraagprocedure verloopt in drie fases. Aan de hand van de informatie die we verzamelen in die fases, gaan we na of je in aanmerking komt voor een hulp-, duo- of meldhond. Na iedere fase word je telkens op de hoogte gebracht of je de aanvraag verder kan doorlopen.

In fase 1 ontvangen we jouw aanvraag. Bij voorkeur ontvangen we je vraag per mail (info@hachiko.org). We sturen je vervolgens een infoflyer met alle nodige informatie en documenten.

In fase 2 evalueren we jouw verkregen dossier. Op basis van de verkregen informatie beslissen we of we je aanvraag kunnen opstarten. Deze fase kan enige tijd in beslag nemen. We houden je op de hoogte van zodra de evaluatie beëindigd is.

In fase 3 plannen we een interview, eventueel gevolgd door een huisbezoek. Wanneer we het interview en huisbezoek inplannen, hangt af van jouw plaats op de wachtlijst en de beschikbare en geschikte honden.