Hachiko in de kijker

Belgische media

Van bij de start al loopt Hachiko al in de kijker. Zo publiceerde o.a. Het Volk reeds in juni 1994 een informatief artikel over de werking van het centrum.
Doorheen de jaren kon de pers niet naast Hachiko en haar activiteiten heen kijken. Ondertussen verschenen nog heel wat andere artikels in de geschreven pers en genoot Hachiko reeds een ruime mediabelangstelling op radio en televisie. Gemiddeld verschijnen er drie artikels per maand over Hachiko of haar werking. Zowat maandelijks is daarover iets te zien of te horen op radio of televisie.

Internationale bekendheid

De internationale openheid van Hachiko komt al tot uiting als knipoog in de naamgeving van de vereniging. Het is dan ook niet te verwonderen dat de wil om het gezamenlijk project over de geografische grenzen heen en die van de eigen vereniging uit te dragen, tot uiting komt in internationale samenwerking. Wij zijn heel fier om tot de stichters te behoren van de Europese vereniging voor assistentiehonden “Assistance Dogs Europe” (ADEu).

Goodwill-ambassadeurs

Heel wat bekende Vlamingen geloven in wat Hachiko doet en steunen ons. Het zijn o.a. Marcel Vanthilt, Carry Goossens, Chris Duchausoit, Will Ferdy, Joyce de Troch en Edith.


Maya Detiège en Chris Duchausoit


Marcel Vanthilt, Edith, Will Ferdy,Carry Goossens, Jacky Lafon


Joyce de Troch