Jonge Vrijwilligers opgelet! 

Hachiko heeft vernomen dat het inzetten van min-16 jarigen wettelijk eigenlijk niet toegelaten is. De wetgeving op vrijwilligerswerk hoopt op die manier mogelijk misbruik van jongeren tijdens vrijwilligerswerk te voorkomen (kinderarbeid).

Wij vinden dit een spijtige zaak, vermits sommige kinderen daardoor uit de boot vallen, hoe graag ze ook zouden meehelpen bij Hachiko-activiteiten. Die kinderen worden ook kansen ontnomen om zich in te zetten voor anderen. Uiteraard blijven ze overal zeer welkom als bezoekers, maar wij mogen ze niet aan het werk zetten. Ook voor ons is dit dus een opdoffer: we moeten daardoor een zeer welkome hulp missen.

De Raad van Bestuur kan niet anders dan beslissen om enkel jongeren te laten meehelpen tijdens onze activiteiten vanaf het kalenderjaar waarin ze 16 jaar worden. Indien Hachiko toch min-16 jarigen tijdens haar activiteiten zou inzetten, dan overtreden wij niet alleen de wet, maar is de jonge vrijwilliger niet door onze verzekering gedekt.

Het spijt ons ten zeerste, maar wij hopen dat u begrijpt dat wij ons moeten neerleggen bij de vigerende wetgeving.


Namens de Raad van Bestuur
Dries Dennequin
voorzitter