Hoe kan u helpen? 

Het spreekt vanzelf dat de opleiding van jonge honden aanzienlijke kosten met zich meebrengt. De opleiding van 1 hulphond kost aan de vzw ongeveer €  25.000 (werkingskosten, aankoop puppy's, voeding, dierenarts, enz ).

HACHIKO ontvangt hiervoor geen structurele subsidies, maar is afhankelijk van giften en sponsoring. Dit en de steun van veel sympathisanten maken het mogelijk dat de personen die een hulp- of meldhond toegewezen krijgen hier niets voor hoeven te betalen.

Ook u kunt helpen door...

Hulphondengazet

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Hachiko. Vanaf een gift van €20 ontvangt u een jaar lang de driemaandelijkse Hachiko's HulpHondengazet.

Klik hier voor de inhoudsopgave en enkele teksten uit de laatste editie.

Een gift

Stort uw bijdrage op onze bankrekening met vermelding van uw rijksregisternummer:
Iban: BE96 0681 0525 2505 - BIC of Swift: GKCC BE BB

Vanaf €20 ontvangt u een jaar lang de HHH-gazet.
Vanaf €40 per kalenderjaar krijgt u hiervoor een fiscaal attest. Klik hier voor meer informatie.

Doorlopende opdracht

Bepaal het bedrag dat u maandelijks wilt doneren (hoe klein dan ook, is het reeds de moeite!), druk dit formulier af, vul het in en geef het af bij uw financiële instelling!

Vanaf €3,34 per maand krijgt u een fiscaal attest.

Testament

Een deel van uw nalatenschap schenken aan onze vereniging is een belangrijke beslissing (filmpje). Ongetwijfeld wil u zich daar terdege over informeren. Uw notaris is het best geplaatst om u hierover goed te adviseren. Vraag hem vrijblijvend om raad en informatie over het "Duo-legaat".

Koop...

promotiemateriaal ten voordele van vzw Hachiko. Klik hier voor het volledige lijstje!

Reclame

Ook u kan met uw bedrijf of vereniging publiciteit maken in De HHH-Gazet. De prijs hangt af van de grootte, en voor 4 nummers ineens is het goedkoper dan per stuk:

formaat eenmalig jaar
1/8 A4
1/4 A4
1/2 A4
1/1 A4
€35
€60
€85
€120
€105
€180
€255
€360

Inzameling lege printer cartridges en oude GSM's

Voor meer uitleg: klik hier

Vrijwilligerswerk

• Gastgezin: gedurende anderhalf jaar neemt het gastgezin de gehoorzaamheidstraining en socialisatie voor haar rekening van één van onze pups. Het gastgezin volgt om de 2 weken les in ons centrum, samen met een 7-tal andere gastgezinnen onder leiding van een sessieverantwoordelijke.

• Benefiet: ons jaarlijkse grote feest draait grotendeels op de hulp van vrijwilligers. Dit feest vindt plaats op de laatste zondag van augustus.

• Promostanden: op activiteiten hebben we regelmatig een promostand. Deze worden bemand door vrijwilligers.

• Demo's: regelmatig vinden demonstraties plaats van wat onze hondjes kunnen. Deze demo’s van commentaar voorzien is één van de taken die een vrijwilliger op zich kan nemen.

• Verder heeft Hachiko regelmatig hulp nodig bij bv het onderhoud van de tuin, speelweide en de gebouwen.

Jonge Vrijwilligers opgelet!

Actief...

U kan natuurlijk ook actief deelnemen aan de activiteiten die Hachiko inricht. En met een drankje te nuttigen in ons hulphondencafé helpt u ons ook.

Geef bekendheid aan het fenomeen hulphond en Hachiko; steun initiatieven om de autoriteiten en de maatschappij te overtuigen van hun nut.

Bedankt!


<top